Nieuwsbrief dec. 2021

Welkom

Nieuwsbrief december 2021

Commissie hulp Roemenië & Moldavië

Zo aan het eind van het jaar kijken we terug maar ook een klein beetje vooruit.

Wat ging er goed en waar kunnen we verbeteren!

In een commissie zijn er soms  verschillende opvattingen maar over het algemeen kunnen we tot een besluit komen waarin ieder zich kan vinden. Fijn dat het zo mag gaan. Veel vergaderingen zijn er niet geweest omdat er geen activiteiten plaats konden vinden in Roemenië waar we fysiek bij konden zijn. Dat we dat heel jammer vinden kunt u wel raden. En hoe het in de toekomst zal gaan dat weet de Heere alleen! Gelukkig staat Hij boven alles en mogen we weten dat Hij regeert! Dat we ons mogen onderwerpen aan Zijn wil.

Gisteren is een herinnering

Vandaag is een geschenk

Morgen is in Gods Hand!

Kleding kregen we afgelopen jaar genoeg binnen en niet alleen goede maar ook vieze en kapotte kleding! Fijn dat er dan helpers om ons heen staan die mee uitzoeken wat goed is en waar ze in Roemenië zeker nog wat aan zullen hebben.

Maar in het afgelopen jaar hebben veel vrijwilligers laten weten dat ze stoppen, om verschillende redenen. Heel jammer maar we hopen dat dit door gemeenteleden uit Hardinxveld en Sliedrecht wordt opgevuld. Als er genoeg vrijwilligers zijn ben je 5 keer in een jaar aan de beurt om ons te komen helpen in het “Kot” op het kerkplein.

Geef je op, op onderstaand mailadres of telefoonnummer. Alvast hartelijk dank!

De kleding en alle andere spullen gaan met een vrachtwagen naar Roemenië. Een transport van ruim 50 kuub wat we afgelopen november hebben gehad kost € 2000,-

Om dit te kunnen bekostigen vragen we of u als u uw kleding inlevert een bijdrage wilt geven. Al is het maar € 1,- per zak! Dan hopen we ook dat we goede kleding krijgen en geen lorren! Dat komt helaas nog te veel voor.

Medische spullen komen er veel binnen en daar zijn ze heel blij mee maar spullen die over datum zijn gaan bij ons in de prullenbak. Wilt u kijken voordat u het weggeeft?

We kijken dankbaar terug op de schoenendoos actie die we ook dit jaar weer voor 650 kinderen konden realiseren. Dit is het hoogste aantal tot nu toe….en dan denk je… hoe krijgen we weer zoveel dozen bij elkaar. Maar naast de Heere danken we de gulle gevers van giften, de scholen, Kon. Wilhelmina, Ichthus en de Groenewegenschool uit Werkendam, leden van de gemeente en ook van daar buiten. .Allen heel hartelijk dank voor de medewerking. Ook degenen die geholpen hebben met nakijken en inpakken….het was een hele klus maar gelukkig waren we op tijd klaar en konden ze met de vrachtwagen mee op weg naar veel blijde kinderen.

We vullen de schoenendozen af met een muts, sjaal, wanten of sokken, als u wilt breien voor deze kinderen zijn al uw breisels van harte welkom.

Op de terugweg van een transport heeft de chauffeur heerlijke acacia- en wilde bloemen honing meegebracht. Die hebben we rechtstreeks bij een imker gekocht die woont in het gebied Transsylvanië. De zoete vloeibare acaciahoning is 500 gr. € 8,50 / 1 kilo € 16,-. De wilde bloemen honing is 500 gr. € 6,50 / 1 kilo € 11,90 U kunt bestellen op 06-44193069 of op onderstaande gegevens.

Tevens is er kersen/pruimen jam gemaakt die te koop is voor € 2,50 per potje.

De opbrengst komt ten goede aan het werk in Roemenië.

Omdat het nog steeds een moeilijke tijd is voor de minder bedeelde bevolking in de dorpen waar we komen willen we kijken of we ze in januari/februari een voedselpakket kunnen geven. De voedselprijzen zijn ook daar gestegen. Voor € 10,- maken ze een pakket met olie, rijst, bloem, zeep en meestal zit er ook nog wat lekkers bij zoals koekjes of chocolade. We maken dan geld over naar de contact personen en zij kopen het nodige voedsel en delen het uit. Wilt u 1 of meerdere pakketten voor uw rekening nemen? Giften zijn welkom op onderstaand bankrekeningnummer onder vermelding van “voedselpakket”. Alvast dank namens uw medemens in Kécz, Kiskereki en Paptamási.

Onlangs een bericht van Ds. László Pál ontvangen waarin hij verteld dat door het corona virus de scholen weer 2 weken dicht zijn en de kinderen online les krijgen. Maar dat het voor allemaal niet meevalt als je geen mobiel apparaat hebt of meerdere kinderen en maar 1 computer. In de kerk gaan de meeste activiteiten door en dragen ze een mondkapje. Als je niet gevaccineerd bent gaan de grote winkelketens voor je dicht. Ze kopen dan bij de plaatselijke kleinere winkeltjes. Om nieuwe zitkussens voor in de kerkbanken te kopen hebben vrouwen uit de gemeente zelf pasta gemaakt en verkocht. Pasta maken ze volgens een oud recept, ze snijden vierkantjes van 2x2 cm uit het deeg en rollen dat om een gekarteld stokje zodat je kleine puntjes krijgt. Het is een groot en intensief werk maar wordt voor speciale doelen nog wel gemaakt. En het levert geld op voor de kerk voor spullen die ze nodig hebben.

De dominee bedankt voor alle hulp die ze krijgen vanuit Nederland en wenst een ieder Gods zegen met psalm 84.

Bericht uit Moldavië:

Het eerste gezin wat we bezoeken is een schrijnend geval. Op het drassige erf scharrelen honden, eenden, katten en kippen rond. Op de stoep staat een wasmachine zonder deksel te draaien. Het sopwater is zwart, dus is de vraag of de was wel schoon wordt. We gaan door een portaaltje en komen dan in de huiskamer met aangrenzende slaapkamer. In het huis lopen zes kinderen rond en een oudere dame staat ons te woord. De kinderen zien er slordig uit, hun haren zitten vol klittenen sommige kinderen hebben geen kleren aan. Overal liggen restjes met eten en vuil speelgoed. Hier en daar zelfs uitwerpselen van dieren. De ganzen komen tijdens ons bezoek ook even binnen kijken. Het gezin wordt al langer ondersteund, maar is niet te bewegen naar de kerkdiensten te gaan. De kinderen gaan sporadisch naar school, en Emma( de vrouw van een rijke zigeuner die veel goed doet aan armen) probeert de ouders te overtuigen dat dit belangrijk is, maar de kinderen kunnen in deze toestand niet naar school. Kinderen reageren met zulke bezoeken vaak hetzelfde. Eerst worden bezoekers wantrouwend aangekeken, dan volgen er wat voorzichtige en verlegen lachjes en als ze in de gaten krijgen dat er snoepjes of cadeautjes uitgedeeld worden kan de bezoeker rekenen op een gulle lach. Bij deze kindjes is het niet anders. Aan het einde van het bezoek laten de kinderen mij de achterste kamer zien. Ook deze kamer is vies en het geeft te denken in welke omstandigheden deze kinderen groot gebracht worden. Het gezin wordt wel gesteund met materiële zaken, maar hulpverlening is moeilijk omdat het gezin niet regelmatig naar de kerk gaat. Omdat de leefsituatie echt slecht is, besluiten wij € 50,-- te doneren voor kachelhout de komende winter. Later tijdens de reis krijgen we al een foto dat het hout is bezorgd bij het gezin. Emma vraagt of we met elkaar kunnen bidden voor dit gezin. Nadat we dit met elkaar gedaan hebben bezoeken we het volgende gezin.

Omdat we als commissieleden al meer dan twee jaar Roemenië en Moldavië niet hebben kunnen bezoeken, hebben we bovenstaande overgenomen uit de nieuwsbrief van de Stichting “Draagt elkanders lasten” (SDEL) uit Ridderkerk. Met hen werken we samen in Moldavië. Door de pandemie is er, na een prille opstart van de contacten in Niorcani(dorpje in Moldavië), niet echt een project opgezet of een verdieping van de contacten op dit moment. De leden van SDEL zijn wel gevaccineerd en hebben in september een bezoek aan hun projecten in Roemenië en Moldavië gebracht en ook het dorpje Niorcani bezocht. U begrijpt dat het voor de commissie een groot dilemma is dat we op deze manier onze contacten en projecten niet kunnen bezoeken.

Als commissie ondersteunen we het kleine kerkje in Niorcani elke maand met € 200,-- voor diaconaal werk.

De commissie wenst u Gezegende Kerstdagen en een goed en gezegend 2022!

Wilt u het werk van de CHR voor onze naaste in Roemenië steunen met een gift? (Een gift is eventueel aftrekbaar voor de belasting.)

Rek. num. NL65RABO0395079012 t.n.v. Comm. Hulp Roemenië. Tel: 06-13868577 / e-mail: chr-m@kpnmail.nl / www.commissiehulproemenie.nl Vriendelijke groet, CHR.

Kerstbede

Hij had nog geen geboortekaart,

het hemels Kind, op aard gebaard,

Zijn naam werd overal bekend

door ’t Woord van God, tot dit moment.

Dat het mag worden doorgegeven

als hoogtepunt in ieders leven.