Kécz

Welkom

Kécz

Roma wijk in Chet

Roma wijk in Chet

Kécz is een landelijk dorpje in het westen van Roemenië en ligt vlakbij het stadje Margitha. In deze plaats is de CHR werkzaam vanaf 2005. Hier houden wij onze contacten met de predikant van de Hongaars Gerformeerde kerk, Mike Pál. Met verschillende werkvakantie`s is een gebouw naast het kerkgebouw opgeknapt en ondersteunen we het kerkelijk verenigingswerk zoals jeugdvereninging, zondagsschool enzv. In dit gebouw is een restaurant keuken gerealiseerd en worden er op dinsdag en donderdag warme maaltijden gemaakt voor ouderen die zelf moeilijk of niet kunnen koken. Sinds 2008 wordt er aan de kinderen van de basisschool huiswerkbegeleiding gegeven en de resultaten, het leer niveau van de kinderen mag met sprongen omhoog gaan. In Kécz bevoorraden wij ook de kledingwinkel en de opbrengst hiervan wordt gebruikt voor diaconaat en de lopende projecten te financiëren. Dit gebeurd mede met ondersteuning van een Nederlands akkerbouwbedrijf.

Vorig jaar hebben we inzameling gehouden voor (een deel van) de aanschaf van een 9-persoonsbus voor de kerkgemeenschap van Chet. Hiermee worden ouderen naar de kerk gereden, de jongeren naar de jeugdvereniging van de verschillende kerken in de omgeving,  voor ouderen wordt er de warme maaltijden mee rond gebracht etc. Door de brand in de pastorie was de aanschaf van deze bus vertraagt, maar nu is er toch van gekomen! Allen die hieraan hebben bijgedragen, hartelijk bedankt!

Vorig jaar hebben we inzameling gehouden voor (een deel van) de aanschaf van een 9-persoonsbus voor de kerkgemeenschap van Kécz. Hiermee worden ouderen naar de kerk gereden, de jongeren naar de jeugdvereniging van de verschillende kerken in de omgeving, voor ouderen wordt er de warme maaltijden mee rond gebracht etc. Door de brand in de pastorie was de aanschaf van deze bus vertraagt, maar nu is er toch van gekomen! Allen die hieraan hebben bijgedragen, hartelijk bedankt!

Kerk van Kécz
Kerk van Kécz
Dit kerkgebouw is met hulp vanuit Ierland geweldig opgeknapt
Predikant ds. Mike Pál
Predikant ds. Mike Pál
Hier mag Gods Woord weer gezag hebben en geopend worden
Hier mag Gods Woord weer gezag hebben en geopend worden
Kinderevangelisatie
Kinderevangelisatie
Kerkzaal en keukengebouw 2008
Kerkzaal en keukengebouw 2008
Dit voormalige schoolgebouw was een bouwval. In 2007 is begonnen met opknappen. Werkvakantie zomer 2008 een nieuwe dak er opgelegd.
Werkvakantie 2009
Werkvakantie 2009
Met behulp van lokale jongeren worden de muren geisoleerd, gestuct, en het straatwerk aangelegd.
Verbouwing voltooid
Verbouwing voltooid
Zondasschool, jeugdvereniging, Bijbelstudie, ouderenmiddag, huiswerkbegeleiding 2 groepen elke schooldag enzv. Het is ons uitzien dat de Heere dit werk wil zegen.
Keuken 2x per week warme maaltijden voor ouderen.
Keuken 2x per week warme maaltijden voor ouderen.
Twee keer per week wordt er door enkele vrouwen warme maaltijden gekookt voor zo`n 30 ouderen die hulpbehoevend zijn.
Verenigingsgebouw binnenkant zondagsschool op zaterdag
Verenigingsgebouw binnenkant zondagsschool op zaterdag
Deze ruimte wordt elke dag gebruikt. Een zeer effectieve vorm van nutige hulp!