Memoriam dr. Marika

Welkom

dr. Marika Turucz

In Memoriam

Overleden dr. Marika Turucz te Valea Lui Mihai

Op maandagmorgen 1 juli 2019 bereikte ons het droevige bericht dat, zondag 30 juni, na een kort ziekbed is overleden in het ziekenhuis in Debrecen (Hongarije) Dr. Marika Turucz in de leeftijd van 65 jaar. 

Onze gedachten gaan allereerst uit naar haar man Sandor en haar dochter Imola en andere familie leden. We wensen hun sterkte toe in het dragen van dit verlies.

Onze gedachten gaan uit naar Janna de Feijter uit Terneuzen in haar hoge ouderdom. Zij heeft veel voor Marika betekend, al in de communistische tijd. Vele maanden per jaar heeft zij daar haar tweede thuis gehad.

Onze gedachten gaan uit naar haar patiënten en bevolking waar zij dag en nacht voor bezig is geweest. Zichzelf geheel wegcijferend. Vooral de zwakkeren in de samenleving hadden haar aandacht, zoals ouderen die niet meer voorzichzelf kunnen zorgen en gehandicapten. 

We denken aan haar zorg voor kinderen en jongeren met naschoolse opvang, avondprogramma`s, educatie programma`s enzv. 

Al vanaf de jaren `80  deed zij voor haar dorp wat zij kon. In de jaren `90 had zij veel steun van het predikantsechtpaar Mathias en Ildiko. Nadat dit echtpaar naar een andere gemeente vertrok, heeft zij kerkelijk gezien veel teleurstelling ervaren en geen steun meer gehad. Toch mocht zij kracht ontvangen om verder te gaan. Zoekend naar nieuwe mogelijkheden. 

De contacten met haar en Hardinxveld-Giessendam zijn rond 1998 ontstaan. Meerdere projecten zijn er geweest. Baby moeder project. Een pootaardappelen project, aanleg sanitair op scholen. Brood en melk project. etc. De laatste 10 jaar bestond het vooral uit het medische ondersteuning d.m.v. van medicijnen, incontinentiemateriaal, verbandmiddelen enzv. en van het ondersteunen van het gehandicaptenkamp.

Wat zij als arts in haar praktijk allemaal heeft meegemaakt grenst aan het ongelofelijke. We zijn ervan overtuigt dat zij het als een roeping heeft ervaren om zich voledig in te zetten voor haar directe naaste. We zijn er getuige van geweest dat ze ook bij haar patiënten vanzichzelf afwees en wees op God. 

Meerdere malen is ze in Nederland geweest. Voorzover mijn herinnering gaat, is ze twee maal in onze gemeente van Hardinxveld-Giessendam geweest.

Dr. Marika is zondag 7 juli begraven in haar woonplaats Valea Lui Mihai