Kiskereki

Welkom

Kiskereki

Kiskereki is een landelijk dorp, tegen de Hongaarse grens, en de spreektaal is Hongaars. In dit dorp zijn wij voor het eerst gekomen in april 2010. In de zomer van 2010 zijn we begonnen met het aanleggen van een schoolplein bij de kleuterschool. In 2011, nadat de contacten met de burgemeester en hoofd van de school heel positief verlopen, zijn we begonnen met de afbouw van de basisschool. Door de crisis is de afbouw van dit grote schoolgebouw gestopt in 2008 nadat de overheid de geldkraan heeft dicht gedraait. Drie jaar tijd heeft regen, sneeuw en wind het gebouw geen goed gedaan. In februari 2011 hebben we mogen besluiten om aan dit grote project te beginnen. Om materialen te kunnen aanschaffen is er ook in dit dorp een kledingwinkel gestart. In de zomer van 2011  hebben we met een groep enthousiaste jongeren uit NL en met hulp van het dorp zelf de afbouw ter hand genomen en konden op 1 november 2011 de eerste 4 leslokalen in gebruik worden genomen. In 2012 is er een begin gemaakt met de afbouw voor de bovenverdieping. in de jaren daarna is er begonnen om het cathechisatiegebouw op te knappen, we noemen dit ook wel het kerkcentrum. In oktober 2016 is het opgeknapte gebouw officieel geopend. In 2017 is er een begin gemaakt met het verwijderen van de lagen stuc die op de kerkmuur zaten, ook de lambrisering is toen verwijderd. Dit alles omdat er grote vochtproblemen waren in de muren, waar ook nog scheuren in zaten. In de jaren daarna zijn de ramen en deuren van de kerk vervangen met geld vanuit de Europse Unie. Eind 2022 is er ook aan de buitenkant begonnen om stuc van de muur af te halen, daar is tot nu toe verder nog niks aan gebeurd. In mei 2023 is er een werkvakantie gehouden in Kiskereki en is de vloer van de kerk vervangen, ook hiervan zijn foto's te vinden op de website onder het kopje 'werkvakantie '23'

In dit dorp is een actieve gehandicapten vereninging waaraan vele gehandicapten aan deel nemen uit het hele district Bihor.

Verder ondersteunen we de predikant in zijn werk voor de plaatselijke kerk en zien we er naar uit dat de kerkelijke gemeente mag opbloeien onder jongeren en ouderen.

Nadat het schoolgebouw zo goed als klaar is gekomen en we de kachel hebben mogen aanschaffen met behulp van vele giften, bijdrage van de diaconie en sponsergelden, hebben we als CHR na overleg en beraad om in dit dorp een volgend project op te pakken. Het kerkelijkcentrum van de Hongaars Gereformeerde kerk in Kiskereki is al jaren buiten gebruik vanwege de slechte staat van het gebouw. Bij de pagina 'kerkelijkcentrum' en werkvakantie`s vindt u hierover meer informatie.

Eerst ziet u enkele foto`s van de laatst gehouden kerstbijeenkomst in het (heel koude) kerkgebouw en van de gehandicapten bijeenkomst. Daarna ziet u foto`s van de kerk, school enzv.

Wat fijn, een volle kerk, ondanks zonder verwarming!
Wat fijn, een volle kerk, ondanks zonder verwarming!
Er zijn heel wat mannen aanwezig.
Er zijn heel wat mannen aanwezig.
Kinderen mogen wat opzeggen en zingen.
Kinderen mogen wat opzeggen en zingen.
De kinderen krijgen wat mee naar huis!
De kinderen krijgen wat mee naar huis!
kerkgebouw Hongaars Gereformeerde Kerk in Kiskereki
kerkgebouw Hongaars Gereformeerde Kerk in Kiskereki
Binnenzijde kerkgebouw
Binnenzijde kerkgebouw
Basisschool in Kiskereki augustus 2012
Basisschool in Kiskereki augustus 2012
Kleuterschool van Kiskereki
Kleuterschool van Kiskereki