Contact

Welkom

Contact

Hoe neemt u contact met ons op?

Als u contact met ons wilt opnemen kunt u dit doen door een E-mail te sturen naar: chr-m@kpnmail.nl of vul onderstaand contactformulier in


Commissie Hulp Roemenië & Moldavië

p/a Buitendams 304

3371BS Hardinxveld-Giessendam

tel. 06-13868577


Wilt u ons werk in Roemenië financieel steunen dan kunt u een gift overmaken naar:

rek. NL 65 Rabo 03950.79.012 t.n.v. Commissie Hulp Roemenië


Eventueel met vermelding waarvoor u uw gift wilt bestemmen. Het rekeningnummer van de commissie valt onder hetkerkgenootschapGereformeerde Gemeente, heeft een ANBI statusen is dus voor de belasting aftrekbaar!

Vul het formulier in: