Logo

Welkom

Logo


Wat houd ons logo in...

In het logo van de Commissie Hulp Roemenië valt als eerste een boek op. Dit verwijst naar de Bron van ons handelen, de Bijbel. Het verwijst ook dat wij belang hechten aan het verspreiden van Bijbelse lectuur in de lokale taal. Het boek is enigszins wat speels getekend, dit geeft aan dat we ook het onderwijs willen steunen en ons inzetten voor verbetering van de kwaliteit van onderwijs en schoolgebouwen.
Verder ziet u een beker water. Dit verwijst naar een gedeelte uit de Bijbel over het geven van een beker koud water. U ziet ook een hand die deze beker in ontvangst neemt. Dit verwijst naar de naaste die het ontvangt, maar ook gelijk naar samenwerking met de naaste. Op de rechterbladzijde ziet u een brood. Hiermee verwijzen wij opnieuw naar de Bijbel waar in de Heere Jezus zegt; 'Ik ben het Brood des levens'. Maar ook dat we hulp geven in bijvoorbeeld maaltijden en voedselpakketten.


De Bijbel en belijdenisgeschriften is ons uitgangspunt
De Bijbel en belijdenisgeschriften is ons uitgangspunt
Onze hulp aan onze naaste in Roemenië vindt zijn oorsprong in de Bijbel en Gods Woord zal in ons handelen de norm en uitstraling zijn.
Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Hardinxveld-G`dam
Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Hardinxveld-G`dam
De Commissie Hulp Roemenië is een commissie die uitgaat van de Gereformeerde Gemeente van Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht
Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Sliedrecht
Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Sliedrecht
Bijbelse lectuur
Bijbelse lectuur
We hechten veel waarde aan het verstrekken van verantwoorde Bijbelse lectuur aan kinderen en volwassenen.
Pastoraat
Pastoraat
Onze contacten gaan meestal via de predikant van de plaatselijke kerk en daarin vragen wij ook aandacht aan ouderen pastoraat.