Inzamelen

Welkom

Inzamelen

Fietsen, goede kleding, waspoeder, en nog veel meer.

Fietsen, goede kleding, waspoeder, en nog veel meer.

Al vele jaren zamelen wij als CHR&M goede, schone kleding in. Deze kleding wordt voor een lage prijs verkocht in de winkeltjes die wij bevoorraden in 3 verschillende dorpen. De opbrengst van deze winkeltjes komt helemaal ten goede voor de lokale en/of kerkelijke gemeenschap. Zo wordt in overleg met de CHR&M afgestemd over de uitgaven van de opbrengsten. Als CHR&M kunnen wij zelf sturen in de hoogte van de opbrengsten door de hoeveelheid aan goederen die we hebben en hoe of we die verdelen over de winkeltjes. Als we een groot projekt hebben in een dorp waar veel (bouw)materialen voor nodig zijn dan leveren we in het betreffende dorp meer goederen af dan in een dorp waar minder inkomsten direkt nodig zijn. De verantwoording van de uitgaven is verschillend per dorp. Er wordt bijvoorbeeld eind december geld besteed aan voedselpakketten. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor de verschillende actieviteiten in het multifunctionele gebouw. In Chet wordt er uit de opbrengsten materialen gekocht voor de jeugdvereniging, opknappen van de kerktoren, warmemaaltijd voorziening enzv. In Kiskereki wordt de opbrengst gebruikt voor het aanschaffen van (bouw)materialen voor de renovatie van het kerkgebouw. Van de opbrengst wordt 5% bestemd gegeven voor de aanschaf van materialen, drinken etc. voor catechisatie, jeugdwerk enzv. Zoals u leest, uw 2e hands kleding en goederen die wij van u mogen ontvangen komt allereerst ten goede aan de (arme) mensen die voor een heel lage prijs goede kleding kan kopen, maar met deze opbrengst, wordt ook de lokale economie gestimuleerd met de aanschaf van materialen en komt het weer ten goede aan de lokale (kerkelijke) gemeenschap.

Wat kunt u bij ons inleveren?

goede, schone kledinfietsen, goede matrassen, incontinentie materiaal, schoenen, linnengoed, naaimachine`s, speelgoed, schoolbenodigheden, enzv. Als u iets heeft en u weet niet of het geschikt is dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Meubels zamelen wij eigenlijk niet in. Dit doen we niet omdat we dan veel meer opslagruimte nodig hebben, het volume stijgt met de transporten en ook hiermee de transportkosten. Een transport van 100m3 kost ongeveer € 4000,00 euro incl. BTW. U begrijpt dat we dan ook openstaan voor giften om de transportkosten te kunnen betalen.

Wat zamelen wij verder nog in?

U kunt bij ons ook lege statiegeldflessen inleveren, uw oude papieren gulden briefjes, oud ijzer e.d.

Waar, wanneer kunt u dit inleveren?

Elke eerst maandagavond van de maand en de andere data vindt u onder het kopje 'Agenda' in "`t Kot". Dit is een fietsenschuur op het kerkplein van de Gereformeerde Gemeente van Hardinxveld-Giessendam, Buitendams 118.  Hier wordt alles verwerkt, gesorteerd, ingepakt en gedeeltelijk opgeslagen. Al dit werk gebeurd door vrijwilligers en deze zijn dan ook onmisbaar voor de CHR&M. Hier onder enkele foto`s van het "`t Kot" en een indruk van de kledingwinkeltjes in Roemenië.

Het huidige kledinginzamelpunt
Het huidige kledinginzamelpunt
Een groep dames helpt de CHR met kleding inpakken.
Een groep dames helpt de CHR met kleding inpakken.
Een prachtige, nieuwe, praktische locatie.
Een prachtige, nieuwe, praktische locatie.
Kledingwinkeltje in Chet
Kledingwinkeltje in Chet
Op woensdag en zaterdagmorgen open.
Op woensdag en zaterdagmorgen open.
Kledingwinkel in Valea Lui Mihai
Kledingwinkel in Valea Lui Mihai
Voor jong en oud, zomer en winterkleding
Voor jong en oud, zomer en winterkleding
Alles wordt keurig bijgehouden voor verantwoording.
Alles wordt keurig bijgehouden voor verantwoording.