Werkvakantie Moldavië, Niorcani

In dit gebouw komt de keuken en er voor het beton terras.

Werkvakantie in Moldavië, Niorcani

Twee commissie leden en vier jongeren hopen met ‘kennismakings’ werkvakantie te gaan naar het dorp Niorcani in Moldavië. In november vorig jaar zijn we er voor het eerst geweest. In februari hebben we als CHR&M besloten om op een rustige manier hier de contacten op te bouwen. Het plan is om met zes personen met een busje eerst naar Kiskereki in Roemenië te gaan. Hier overnachten en wat gereedschappen e.d. ophalen. Daarna in drie dagen rustig naar Oost-Roemenië te reizen en door naar Moldavië. In dit dorp is een kleine protestantse gemeente ontstaan de laatste jaren. Er is een terrein gekocht met een woonhuisje. Dit huisje is gerenoveerd en doet nu dienst als kerkje. Op het terrein is een nieuw gebouw gebouwd. Op de eerste verdieping woont nu een jong echtpaar met 2 kleine kinderen dat wordt opgeleid om het werk van een evangelist te gaan doen. Sinds 1 april steunen we als commissie dit echtpaar. Op de begane grond is een gasthuis en goederenopslag. Dit gasthuis heeft twee ruimten voor slapen met toilet en douche en een gezamenlijke ruimte. In de gezamenlijke ruimte hopen we de in NL gekochte keuken te instaleren. Op het buiten terrein gaan we speeltoestellen plaatsten. Het terrein wordt geschikt gemaakt als speelplaats voor kinderen. Er is begonnen met kinderevangelisatie en met de aanleg van een speelterrein willen we dit werk een stimulans geven. In de toekomst staan er kinderkampen gepland evenals bijvoorbeeld een ouderen contactmiddag.

Voor het gebouw willen we een eenvoudig terras maken van beton, zodat ook in natte perioden het werk kan doorgaan. We hopen u na de vakantie verder te informeren.

U zult begrijpen dat de reis, het aanschaffen van een keuken, speeltoestellen, bouwmaterialen, etc. veel kosten met zich meebrengt. En dan ook nog de transportkosten van dit alles. Naast de bijdrage van de deelnemers mochten we van de diaconie een bijdrage ontvangen. Hiervoor zijn we hen zeer erkentelijk! Om alle kosten te betalen willen we u vragen of u ook iets kunt missen voor dit werk onder onze arme naaste in Moldavië??

U kunt een gift geven via een van de commissie leden of overmaken op onderstaande rekening nummer o.v.v. werkvakantie Moldavië. (Een gift is eventueel aftrekbaar voor de belasting.)

Rek. num. NL65RABO0395079012 t.n.v. Comm. Hulp Roemenië. Tel: 06-13868577 / e-mail: roemenie@kliksafe.nl / www.commissiehulproemenie.nl Vriendelijke groet, CHR&M

Vlag van Moldavië