Kort voor vertrek komt het dak toch dicht! Het was een echte werkvakantie. Met nadruk op werk!