Hier is de hal en zijn de toiletten gepland. Kan me er nog niet veel van voorstellen.