Hoe neemt u contact met ons op?

Verstuur uw vraag,opmerking e.d.

Als u contact met ons wilt opnemen kunt u dit doen door een E-mail te sturen naar: roemenie@kliksafe.nl

Commissie Hulp Roemenië
p/a Buitendams 304
3371BS Hardinxveld-Giessendam
tel. 06-13868577

Wilt u ons werk in Roemenië financieel steunen dan kunt u een gift overmaken naar:
rek. NL 65 Rabo 03950.79.012 t.n.v. Commissie Hulp Roemenië
Eventueel met vermelding waarvoor u uw gift wilt bestemmen. Het rekeningnummer van de commissie valt onder het kerkgenootschap Gereformeerde Gemeente, heeft een ANBI status en is dus voor de belasting aftrekbaar!