Valea Lui Mihai

Dr. Marika voor haar huis en op de achtergrond de trouwe hulp in huishouding Agie

Valea Lui Mihai is een wat groter dorp in het westen van Roemenië en ligt op de doorgaande weg tussen de steden Oradea en Satu Mare in. In deze plaats is de CHR vanaf 1995 werkzaam. De werkzaamheden in het verleden bestaan uit o.a. het bevoorraden van een kledingwinkeltje, scholen voorzien van sanitair, het slaan van een drinkwaterbron, het geven van voedsel en melk op verschillende scholen, ondersteuning van een huisarts en het plaatselijk ziekenhuis. Het project van het geven van maaltijden op de scholen is door de plaatselijke overheid overgenomen. De huisarts, dr. Marika, vertelt dat deze hulp heel effectief is en ze nu na jaren kan merken dat, de meisjes van toen, zijn de moeders van nu, zij veel beter door de zwangerschap en bevalling heen komen en bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken, ook bij tegenslag.

De laatste jaren helpen we via dr. Marika het plaatselijke ziekenhuis met praktische dingen zoals ziekenhuisbedden, meubilair voor kantine, keuken enzv. Dr. Marika, die zelf ook een huisartspraktijk heeft helpen we met wat praktische dingen zoals medicijnen, incontinentiemateriaal, verbandmiddelen enzv.

In samenwerking met de stichting Putten-Roemenië zorgen we er voor dat de kledingwinkel regelmatig wordt bevoorraad en er zo inkomsten zijn voor kleinschalige projecten.

In een gebouw van de plaatselijke overheid, die voor een symbolisch bedrag van 1 euro per jaar wordt gehuurd, mogen al vele jaren verschillende activiteiten plaats vinden. De voorwaarde voor het gebruik van dit gebouw is dat er activiteiten gehouden worden die toegankelijk zijn voor heel de bevolking. In dit gebouw bevindt zich het kledingwinkeltje, een computerlokaal waar computerlessen worden gegeven, kunstschilderen kan worden geleerd, naschoolse opvang, `s avonds kunnen jongeren er tafeltenissen e.d. zodat ze bezig zijn en niet automatisch uit verveeldheid naar drank grijpen, er worden lessen gegeven 'hoe beheer ik verantwoordt mijn finaniciën' enzv. Al deze activiteiten worden onder leiding van dr. Marika gecoördineerd. 

Overheidsgebouw in 1999 nu mutlifuntioneel

2010 Veel activeiten worden er in dit gebouw gehouden

computerlessen ook voor ouderen, muzieklessen

Op de zolder schilderlessen, bijeenkomsten enzv.

Naschoolse kinderopvang, jongeren ontmoeting

Februari 2000. Voedsel pakketten worden klaargemaakt

Niet bij brood alleen... Bijbelse lectuur toegevoegd

ook hier wordt gewoond